DLA BIZNESU

Bioester B100


Bioester B100 jest stosowany jako samoistne pełnowartościowe paliwo do silników z zapłonem samoczynnym. Posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Produkowany jest na bazie olejów roślinnych, tj. oleju rzepakowego lub innych surowców pochodzenia biologicznego.

Charakterystyka

Bioester B100 powstaje w procesie transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem. Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Produkowany w ORLEN Południe Bioester B100 jest zgodny z normami polskimi i europejskimi:

  • produkowany na bazie oleju rzepakowego (RME) lub olejów roślinnych (FAME),
  • bardzo dobre właściwości smarne wpływają korzystnie na pracę i trwałość silnika posiada niską zawartość siarki.

Zastosowanie

Jako samoistne biopaliwo B100 do bezpośredniego zastosowania w silnikach o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny).

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach
  • załadunek do autocystern: oddolny i odgórny
  • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • godziny otwarcia od poniedziałku od godz. 6.00 do soboty do godziny 14.00 w trybie ciągłym
  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 3826 00 10

Właściwości

Parametry zakres
B D F
​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, [%(m/m)], n.n. 96,5
​Gęstość w temp. 15°C, [kg/m³] ​860,0 ÷ 900,0
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm²/s] 3,50 ÷ 5,00​
​Temperatura zapłonu, [°C], n.n. 101
​Zawartość siarki UV, [mg/kg], n.w. 10,0
​Liczba cetanowa, n.n. 51,0
​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w. ​0,02
​Zawartość wody, [mg/kg], n.w. 500
​Całkowita zawartość zanieczyszczeń, [mg/kg], n.w. 24
​Badanie działania korodującego na płytkę z miedzi (3h 500°C), stopień korozji, n.w. 1
Stabilność oksydacyjna w temp. 110°C, [h], n.n.​ ​8,0
​Liczba kwasowa, [mg KOH/g], n.w. 0,50
​Liczba jodowa, [g jodu/100g], n.w. 120
​Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, [%(m/m)], n.w. ​12,0
Zawartość estru metylowego kwasów polienowych , [%(m/m)], n.w. 1
​Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)], n.w. 0,20
Zawartość monoacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. 0,70
​Zawartość diacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. 0,20
​Zawartość triacylogliceroli, [%(m/m)], n.w. 0,20
​Zawartość wolnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. 0,02
​Zawartość ogólnego glicerolu, [%(m/m)], n.w. 0,25
​Zawartość metali grupy I (Na+K), [mg/kg], n.w. 5,0
​Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP), [mg/kg], n.w. 5,0
​Zawartość fosforu, [mg/kg], n.w. 4,0
​Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) 1), [°C], n.w. ​0 -10​ -20​
​Temperatura mętnienia , [°C], n.w. 5 ​-3 ​-3

B – okres letni

D – okres przejściowy

F – okres zimowy


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Ewelina Salamon
Product Manager​

ph. +48 24 25 661 62
mobile: +48 691 991 835
ewelina.salamon@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem