DLA BIZNESU

Destylat Naftowy Lekki


Destylat Naftowy Lekki wykorzystywany jest do produkcji paliwa Jet A1 oraz w procesach specyficznych. Bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe pozwalają na wykorzystanie go także w procesie komponowania paliw dieslowych o charakterze arktycznym. Destylat charakteryzuje się niską zawartością siarki. 

Charakterystyka

​Produkt pozyskiwany w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki wyselekcjonowanych, niskosiarkowych rop naftowych.

Produkowany w Orlen Południe Destylat Naftowy Lekki:

  • charakteryzuje się niską zawartością siarki
  • posiada bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, które pozwalają na wykorzystanie go w procesie komponowania paliw dieslowych o charakterze arktycznym

Zastosowanie

  • surowiec do produkcji paliwa Jet A1
  • surowiec w procesach specyficznych

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w cysternach kolejowych 
  • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
  • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 1268

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ I.N.O.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

ADR – klasa 3

RID – klasa 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30

Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1

Grupa pakowania: III

  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 2710 19 11

Właściwości

Własność Jednostki Parametry wymagane
​Gęstość w 15°C

g/cm3 0,810
​Lepkość kinematyczna w 20°C

mm2/s 3,0
​Temperatura zapłonu, [°C]

°C 40
​Zawartość siarki

% (m/m) 0,2
Destylacja: wybieg-koniec °C 140-250

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Marek Jędros
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem