DLA BIZNESU

Destylat Naftowy Średni


Produkowany w ORLEN Południe Destylat Naftowy Średni to doskonały komponent oleju napędowego, a także ceniony surowiec w procesach dalszej obróbki. Destylat charakteryzuje się niską zawartością siarki. 

Charakterystyka

​Niskosiarkowa frakcja dieslowa pozyskiwana w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.

Produkowany w ORLEN Południe Destylat Naftowy Średni

  • to doskonały komponent oleju napędowego charakteryzujący się niską zawartością siarki
  • to również ceniony surowiec w procesach dalszej obróbki

Zastosowanie

  • wsad na instalację HON
  • gotowy komponent oleju opałowego
  • surowiec w procesach specyficznych

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w cysternach kolejowych
  • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
  • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 3082

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY, I.N.O.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

ADR – klasa 9

RID – klasa 9

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90

Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6

Grupa pakowania: III

  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 2710 19 31

Właściwości

Własność Jednostki Parametry wymagane
​Gęstość w 15 °C

g/cm3 0,860
​Lepkość kinematyczna w 20 °C

mm2/s 10
​Temperatura zapłonu

°C 58
​Zawartość siarki

% (m/m) 0,50
​Skład frakcyjny
- do temperatury 350 °C destyluje
%(V/V) 85

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Marek Jędros
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem