DLA BIZNESU

Platinum Impact Odmrażacz do zamków


Charakterystyka

Platinum Impact Odmrażacz do zamków to preparat o silnym działaniu odmrażającym. Posiada właściwości konserwujące.

Zastosowania

Przeznaczony do szybkiego i skutecznego odmrażania zamków samochodowych, zawiasów, kłódek i innych drobnych mechanizmów. Smaruje i zabezpiecza przed ponownym zamarzaniem.

Opakowania

Spray 30 ml, Brelok 10 ml

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa organoleptycznie bezbarwna
Gęstość w temp. 20°C g/cm3 0,810 - 0,840
Wygląd organoleptycznie jednorodna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.