DLA BIZNESU

Platinum Impact Silikon do uszczelek


Charakterystyka

Platinum Impact Silikon do uszczelek to silikonowy środek o szerokim zastosowaniu zabezpieczającym i konserwującym.

Zastosowania

Zabezpiecza gumowe uszczelki w drzwiach, bagażniku, pokrywie silnika i bagażnikach dachowych przed przymarzaniem, twardnieniem i pękaniem.

Ma również szerokie zastosowanie jako środek smarny ułatwiający pracę zamków, zawiasów, drobnych mechanizmów, łańcuchów itp. Zabezpiecza przewody wysokiego napięcia przed wilgocią ułatwiając rozruch silnika w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Chroni bieguny akumulatora przed powstawaniem osadu i poprawia ich przewodzenie.

Opakowania

Spray 30 ml, Mazak 150 ml

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa organoleptycznie bezbarwna
Gęstość w temp. 20°C g/cm3 0,700 - 0,735
Wygląd organoleptycznie jednorodna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych
Ciśnienie bar 6 - 6,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.