DLA BIZNESU

Petrygo HEAVY koncentrat


Charakterystyka

Skoncentrowany płyn do chłodnic Petrygo HEAVY, o wydłużonym działaniu, produkowany jest na bazie glikolu etylenowego oraz innowacyjnej technologii kwasów organicznych i krzemianów ( Si-OAT), powodujących przyspieszoną i wzmocnioną ochronę przeciw korozji i kawitacji. Przeznaczony jest do stosowania w układach chłodzenia samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu rolniczego i ciężkich maszyn budowlanych. Koncentrat po rozcieńczeniu tworzy w układzie cienką, wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając elementy układu chłodzącego przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 500 tys. km lub w okresie 5 lat. Jest odporny na zamarzanie i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem. Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą koncentrat daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Gotowy płyn nie zawiera toksycznych azotynów, fosforanów i amin. Produkt wolny jest od boranów.

 • chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
 • bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
 • chroni układ przed przegrzaniem
 • zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia

Zastosowania

Płyn dedykowany do chłodzenia wysokoprężnych silników samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i cięższego sprzętu. Skuteczny do silników wyposażonych w chłodnice aluminiowe, żeliwne i układy mieszane.

Dzięki skoncentrowanej formie pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczny i decydować o temperaturze krystalizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ekonomią. Szczególnie zalecany dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.

Parametry mieszania

Dla temperatury Koncentrat
-15°C H2O - 1:2
-37°C H2O - 1:1
-53°C H2O - 2:1

Rozcieńczony płyn stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Zarówno koncentrat jak i gotowy płyn wykonany na jego bazie mogą być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji przedstawionej na opakowaniu. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi 500 tys. kilometrów lub 5 lat.

Sugerowane uzupełnianie ubytków płynu gotowego płynem Petrygo HEAVY.

Normy, aprobaty, specyfikacje

 • MAN 324 Typ Si-OAT

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • MB-Approval 325.5 oraz 325.6,
 • VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G (G12++),
 • Cummins CES 14603
 • DEUTZ DQC CC-14
 • PN-C 40007:2000,
 • ASTM D3306,
 • ASTM D4985,
 • BS 6580,
 • ÖNORM V 5123,
 • SAE J1034

Powyższe aprobaty dotyczą tylko płynu rozcieńczonego wodą demineralizowaną w stosunku 1:1 dla temperatury -37°C.

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Opakowania

​Beczka 205L

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartość typowa
Barwa - różowa
Gęstość w temp. 20°C g/ml 1,064
Temperatura wrzenia koncentratu °C >160
Temperatura krystalizacji koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 °C 110
Temperatura wrzenia koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 °C -37
pH   7,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.