DLA BIZNESU

Petrygo PRIME G12++


Charakterystyka

Najnowszej generacji płyn do chłodnic Petrygo PRIME G12++ o wydłużonym działaniu, produkowany jest na bazie glikolu etylenowego oraz innowacyjnej technologii kwasów organicznych i krzemianów ( Si-OAT), powodujących przyspieszoną i wzmocnioną ochronę przeciw korozji i kawitacji. Płyn tworzy w układzie wyjątkowo cienką odporną powłokę ochronną, zabezpieczającą elementy układu chłodzącego przed korozją i kawitacją w okresie 5 lat lub przebiegu 250 tys. km. Jest odporny na zamarzanie do -37°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.

Petrygo PRIME G12++ jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Płyn nie zawiera toksycznych azotynów, fosforanów i amin. Produkt wolny jest od boranów.

  • posiada wzorcowe parametry wymiany ciepła
  • doskonale chroni przed korozją i kawitacją układ chłodzący
  • bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
  • gwarantowana temperatura krystalizacji -37°C
  • chroni układ przed przegrzaniem do temperatury +110°C
  • zapobiega powstawaniu osadów i kamienia

Zastosowania

Przeznaczony do chłodzenia wszystkich typów silników w samochodach osobowych i ciężarowych wyposażonych w chłodnice stalowe, aluminiowe i układy mieszane. Płyn Petrygo Prime G12++ jest kompatybilny z większością płynów chłodzących spełniających równorzędne parametry na bazie glikolu etylenowego. Jednak w celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozją i stabilności inhibitora zalecane jest uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Prime G12++.

** producent pojazdu rekomenduje poziom jakości dla płynu chłodzącego, który zapewnia maksymalną ochronę układu chłodzącego.

Płyn Petrygo PRIME G12++ może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi 5 lata lub 250 tys. kilometrów. Płyn jest gotowy do użycia. Należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Termin przydatności liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu wynosi 5 lat przechowywania w opakowaniu szczelnie zamkniętym, + 5 lata pracy w układzie. Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.

Normy, aprobaty, specyfikacje

SPEŁNIA WYMAGANIA:

  • MB-Approval 326.5,
  • MAN 324 Typ Si-OAT,
  • VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G (G12++)

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Opakowania

Butelka 1L, Kanister 2L, Kanister 5L, Kanister 20L, Beczka 205L, Paletopojemnik 1000L.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametr Jednostki Wartości Typowe
barwa   różowa
temperatura wrzenia [°C] 110
gęstość w 20°C [g/ml] 1,064
PH   8,5
temperatura krystalizacji [°C] -37
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.