DLA BIZNESU

Petrygo Q NEW


Charakterystyka

Płyn do chłodnic Petrygo Q NEW produkowany jest na bazie wysokiej jakości glikolu etylenowego oraz specjalnie dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających, które zapewniają pełną ochronę antykorozyjną. Przeznaczony jest do wszystkich typów silników w samochodach osobowych i ciężarowych wyposażonych w chłodnice stalowe, aluminiowe oraz układy mieszane. Płyn tworzy w układzie chłodzenia wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 100 tyś km lub przez 3 lata. Płyn w układzie jest odporny na zamarzanie do -35°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.

Petrygo Q NEW jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Płyn nie zawiera toksycznych azotynów, fosforanów i amin. Produkt wolny jest od krzemianów i boranów.

  • chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
  • bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
  • gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C
  • chroni układ przed przegrzaniem
  • zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia

Zastosowania

Jest to środek nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Płyn Petrygo Q New jest kompatybilny z większością płynów chłodzących spełniających równorzędne parametry na bazie glikolu etylenowego. Jednak w celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozją i stabilności inhibitora zalecane jest uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q NEW.

** producent pojazdu rekomenduje poziom jakości dla płynu chłodzącego, który zapewnia maksymalną ochronę układu chłodzącego.

Płyn Petrygo Q NEW może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów. Płyn jest gotowy do użycia. Należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Termin przydatności liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu wynosi 5 lat przechowywania w opakowaniu szczelnie zamkniętym, + 3 lata pracy w układzie. Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania norm: polskiej PN-C 40007:2000, amerykańskiej ASTM D 3306 i brytyjskiej British Standard BS 6580.

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Opakowania

Butelka 1L, Kanister 2L, Kanister 5L, Kanister 20L, Beczka 205L, Paletopojemnik 1000L.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametr Jednostki Wartości Typowe
barwa   różowa
gęstość w 20°C [g/ml] 1,065
temperatura wrzenia [°C] 107
pH   7,5
temperatura krystalizacji [°C] -35
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.