DLA BIZNESU

Petrygo Q NEW koncentrat


Charakterystyka

Skoncentrowany płyn do chłodnic Petrygo Q NEW produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości glikol etylenowy oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Zapewnia on pełną ochronę silnika i układów chłodzenia wykonanych z aluminium, innych stopów metali oraz w układach mieszanych. Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Płyn bez względu na sposób rozcieńczenia tworzy w układzie chłodzenia odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie przebiegu do 100 tys. km lub przez 3 lata eksploatacji. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi spełniającymi równorzędne parametry i opartymi na glikolu etylenowym.

Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.

  • chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
  • bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
  • chroni układ przed przegrzaniem
  • zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia

Zastosowania

Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Po rozcieńczeniu jest kompatybilny z większością płynów chłodzących spełniających równorzędne parametry na bazie glikolu etylenowego. Jednak w celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozją i stabilności inhibitora zalecane jest uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q NEW. Dzięki skoncentrowanej formule pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczniejszy niż w przypadku produktu gotowego. Szczególnie zalecany jest dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.

Parametry mieszania

Dla temperatury Koncentrat
-15°C H2O - 1:2
-37°C H2O - 1:1
-53°C H2O - 2:1

Rozcieńczony płyn stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Zarówno koncentrat jak i gotowy płyn wykonany na jego bazie mogą być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji przedstawionej na opakowaniu. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów.

Normy, aprobaty, specyfikacje

  • PN-C-40007:2000,
  • ASTM D 3306,
  • BRITISH STANDARD BS 6580

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015

Opakowania

​Butelka 1L, Kanister 5L, Kanister 20L, Beczka 205L.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartość typowa
Kolor - różowa

Gęstość w temp. 20oC

g/ml 1,065

Temperatura wrzenia koncentratu

oC >160
Temperatura krystalizacji koncentratu po rozcieńczeniu wodą w stosunku (objętościowym) 1:1 oC 108
Temperatura krystalizacji koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 oC -35
pH   9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.