DLA BIZNESU

Płyn hamulcowy DOT-3


Charakterystyka

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.

Zastosowania

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.

DOT-3 jest wysokiej jakości płynem hamulcowym przeznaczonym do stosowania w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych średnio obciążonych.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Posiada Certyfikat Zgodności ITS oraz Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”.

DOT-3 odpowiada wymaganiom norm:

  • PN-C-40005
  • FMVSS Nr 116
  • ISO 4925
  • SAE J 1703

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa   od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia °C min.205
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego °C min.140
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -40°C mm2/s min.1500
Wartość pH   7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.