DLA BIZNESU

Płyn hamulcowy DOT-4


Charakterystyka

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.

Zastosowania

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.

DOT- 4 jest nowoczesnym płynem hamulcowym o bardzo dobrych właściwościach użytkowych, charakteryzujący się temperaturą wrzenia powyżej 230°C ; zalecany jest szczególnie w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych.

ZALECENIA:

  • wymiana płynów co dwa lata lub po 40 tys. km przebiegu,
  • płyny chronić przed wilgocią , przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach,
  • układ hamulcowy powinien być napełniony zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji pojazdu,
  • w przypadku oblania płynem hamulcowym lakieru samochodowego, natychmiast zmyć go wodą.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Posiada certyfikat zgodności ITS oraz certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”.

DOT-4 odpowiada wymaganiom norm:

  • PN-C-40005
  • FMVSS Nr 116
  • ISO 4925
  • SAE J 1703

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia °C min.230
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego °C min.155
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -40°C mm2/s min.1800
Wartość pH   7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.