DLA BIZNESU

Płyn hamulcowy DOT-5.1


Charakterystyka

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.

Zastosowania

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.

DOT- 5.1 jest nowej generacji, najwyższej jakości płynem hamulcowym o doskonałych właściwościach użytkowych, charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 260 °C.

Zalecany szczególnie w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych.

Normy, aprobaty, specyfikacje

DOT-5.1 odpowiada wymaganiom norm:

  • FMVSS Nr 116
  • ISO 4925
  • SAE J 1703

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia °C min.260
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego °C min.180
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -40°C mm2/s min.900
Wartość pH   7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.