DLA BIZNESU

Płyn do układów hydraulicznych DA-1


Charakterystyka

Płyn hydrauliczny DA-1 jest to mieszanina środków smarnych, środków antykorozyjnych i rozpuszczalników organicznych.

Zastosowania

Płyn hydrauliczny DA-1 przeznaczony jest do stosowania w układach hydrauliki siłowej, maszyn, urządzeń rolniczych, budowlanych.

  • Zapewnia skuteczne, właściwe i trwałe działanie poprzez:
  • zabezpieczenie przed korozją metalowych części,
  • właściwe uszczelnienie układu,
  • odpowiednie pęcznienie uszczelek gumowych.

ZALECENIA

  • nie mieszać z innymi płynami hydraulicznymi,
  • przy wymianie płynu dokładnie przepłukać wszystkie przewody,
  • przy zmianie innego płynu hydraulicznego na płyn DA-1 zaleca się cały układ przemyć denaturatem i przepłukać płynem hydraulicznym DA-1

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od jasnożółtej do pomarańczowej
Zapach - charakterystyczny dla alkoholu butylowego
Gęstość w temperaturze 2000C g/ml 0,878 - 0,891
Temperatura wrzenia 0C 115
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.