DLA BIZNESU

Benzen


Charakterystyka

Benzen jest produktem pochodzącym z Instalacji Destylacji Ekstrakcyjnej oraz Instalacji Rozfrakcjonowania BT wchodzącej w skład Kompleksu Paraksylenu. Otrzymywany jest w wyniku wydzielania z mieszaniny frakcji węglowodorowych bogatych w związki aromatyczne pochodzenia rafineryjnego i petrochemicznego.

Zastosowanie

Wysokiej czystości produkt wykorzystywany najczęściej jako półprodukt do produkcji kaprolaktamu, cykloheksanu, etylobenzenu, kumenu, nitrobenzenu i innych syntez organicznych.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Zawartość benzenu, min. % (m/m) 99,9
Zawartość toluenu, max. % (m/m) 0,04
Zawartość metylocykloheksanu, max. % (m/m) 0,04
Zawartość n-heptanu, max. % (m/m) 0,01
Zawartość niearomatów, max. % (m/m) 0,10
Zawartość siarki, max. mg/kg 1,0
Gęstość w remp. 15°C kg/m³ od 877 do 886
Temperatura krystalizacji, max. °C 5,40
Barwa wyciągu kwaśnego wg ASTM, max. - 1
Barwa wg skali Pt-CO, max. - 10
Indeks bromowy, max. mg Br/100g 20 / 10*
Kwasowość - na żądanie
Zawartość tiofenu, max. mg/kg na żądanie
Zawartość azotu, max. mg/kg na żądanie / 1,0**
Zawartość chloru, max. mg/kg na żądanie / 3,0**
Zawartość wody, max. mg/kg na żądanie / 500**
Wygląd - czysta ciecz wolna
w temp. 18,3-25,6°C

* wartość oczekiwana dla odbiorców na indywidualne uzgodnienia
** wartości gwarantowane dla odbiorców na indywidualne uzgodnienia


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Marcin Ehrenfeucht

Telefon: 

+48 22 677 39 43​
+48 665 560 774​

E-mail:

Kontakt handlowy (CZ):

Marta Rosuł

Telefon: 

+48 24 256 66 16
+48 691 991 378

E-mail:

Zakup hurtowy