DLA BIZNESU

Benzen

W ofercie ORLEN i ORLEN Unipetrol


Benzen otrzymywany jest w wyniku wydzielania z mieszaniny frakcji węglowodorowych bogatych w związki aromatyczne pochodzenia rafineryjnego i petrochemicznego.

Zastosowanie

Wysokiej czystości produkt wykorzystywany najczęściej jako półprodukt do produkcji kaprolaktamu, cykloheksanu, etylobenzenu, kumenu, nitrobenzenu i innych syntez organicznych.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość benzenu, min. % (m/m) 99,9 ASTM D 7504
Zawartość toluenu, max. % (m/m) 0,04 ASTM D 7504
Zawartość metylocykloheksanu, max % (m/m) 0,04 ASTM D 7504
Zawartość n-heptanu, max. % (m/m) 0,01 ASTM D 7504
Zawartość niearomatów, max. % (m/m) 0,10 ASTM D 7504
Zawartość siarki, max. mg/kg 1,0 ASTM D 7183
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 877 - 886 ASTM D 4052
Temperatura krystalizacji, min. °C 5,40 ASTM D 852
Barwa wyciągu kwaśnego wg ASTM, max. - 1 ASTM D 848
Barwa wg skali Pt-CO, max. - 10 ASTM D 1209
Indeks bromowy, max. mg Br/100g 20 / 10* ASTM D 1492
Kwasowość - na żądanie ASTM D 847
Zawartość tiofenu, max. mg/kg na żądanie ASTM D 4735
Zawartość azotu, max. mg/kg na żądanie / 1,0** ASTM D 7184
Zawartość chlorków organicznych, max. mg/kg na żądanie / 3,0** UOP 779
Zawartość wody, max. mg/kg na żądanie / 500** ASTM D 6304
Wygląd - czysta ciecz wolna
w temp. 18,3-25,6°C
wizualnie

* wartość oczekiwana dla odbiorców na indywidualne uzgodnienia
** wartości gwarantowane dla odbiorców na indywidualne uzgodnienia


Kontakt handlowy

Marcin Ehrenfeucht

ORLEN

Telefon: 

+48 22 677 39 43​
+48 665 560 774​

E-mail:

Marta Rosuł

ORLEN Unipetrol

Telefon: 

+48 24 256 66 16
+48 691 991 378

E-mail:

Skontaktuj się z nami