DLA BIZNESU

Fenol


Fenol jest otrzymany metodą kumenową na Instalacji Destylacji Fenolu i Acetonu. 

Zastosowanie

Fenol stosowany jest głównie do produkcji bisfenolu A (BPA), żywic fenolowo-formaldehydowych oraz kaprolaktamu. Oprócz tego fenol jest stosowany do produkcji alkilofenoli, kwasów salicylowych, nitrofenoli i innych substancji chemicznych.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Gat. I Gat.II
Temperatura krystalizacji, min.  °C 40,6 40,2 PN-ISO 1392
Rozpuszczalność w wodzie określona  zmętnieniem lub opalescencją roztworu wzorcowego, max.  mg Cl 0,2 0,6 Własna
Zawartość wodym, max.  %(m/m) 0,2 0,3 PN-ISO 760
Barwa ciekłego fenolu, max.  stopnie skali Pt-Co 25 25 ASTM D 1209
Zawartość kumenu i alfametylostyrenu, max. % (m/m) 0,015 0,015 Własna
Zawartość związków karbonylowych, max. % (m/m) 0,007 0,007 Własna
Zawartość tlenku mezytylu, max.  % (m/m) 0,005 0,005 Własna
Zawartość siarki całkowitej mg/kg 2 2 ORLEN Laboratorium nr 120
Zawartość kwasu mrówkowego % (m/m) 0,0015 0,0015 Własna

Kontakt handlowy

Marcin Ehrenfeucht

Telefon: 

+48 22 677 39 43​
+48 665 560 774​

E-mail:

Skontaktuj się z nami