DLA BIZNESU

Kwas tereftalowy PTA


Surowy kwas tereftalowy (CTA) otrzymywany jest w wyniku katalitycznego utleniania paraksylenu tlenem zawartym w sprężonym powietrzu. W kolejnym etapie, poprzez katalityczne uwodornienie zanieczyszczeń zawartych w CTA, otrzymywany jest oczyszczony kwas tereftalowy PTA. 

Zastosowanie

Oczyszczony kwas tereftalowy (PTA) jest stosowany głównie jako surowiec do produkcji politereftalanu etylenu (PET), włókien poliestrowych, włókien poliamidowych i folii.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań ORLEN Laboratorium
Wygląd - biały proszek Metoda nr 122
Liczba kwasowa, mg KOH/g 673 - 677 Metoda nr 130
Pozostałość po spopieleniu, max. ppm (m/m) 4 Metoda nr 132
Zawartość metali (Co, Mn, Fe, Ni, Cr), max. ppm (m/m) 0,5 Metoda nr 118
Zawartość żelaza, max. ppm (m/m) 0,2 Metoda nr 118
Zawartość kwasu 4-formylobenzoesowego (4-CBA), max. ppm (m/m) 15 Metoda nr 119
Zawartość kwasu p-toluilowego (p-TA), max. ppm (m/m) 150 Metoda nr 131
Transparentność alkaliczna T400, min. % 97 Metoda nr 117
Barwa b, max. - 1,2 Metoda nr 128
Oznaczenie delta y, max. - 5 Metoda nr 129
Oznaczenie rozkładu rozmiaru cząstek stałych Dp50 (mokre sito), μm 95 ± 15 Metoda nr 133
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,2 Metoda nr 127
Barwa Pt-Co, max. APHA 10 Metoda nr 126

Kontakt handlowy

Marta Żbikowska

Telefon: 

+48 24 256 66 18
+48 665 650 926

E-mail:

Skontaktuj się z nami