DLA BIZNESU

BIO Glikol propylenowy II

Produkowany przez ORLEN Południe

W ofercie ORLEN


Bio Glikol propylenowy II jest produktem ubocznym procesu produkcyjnego bio glikolu propylenowego.

Zastosowanie

Bio Glikol propylenowy II jest surowcem do sporządzania preparatów niezamarzających.

Specyfikacje

Własność Wartości Jednostka Metoda badań
Zawartość glikolu propylenowego (glikol 1,2-propylenowy) > 99 % (m/m) PM 488
Zawartość wody < 1 % (m/m) Eur.Ph.10/430 p.2.5.12
Gęstość w 20°C 1,035 – 1,040 kg/m3 PM 379

*Parametry są szacowane. 


Kontakt handlowy

Krzysztof Juźków

Telefon: 

+48 695 355 059

E-mail:

Skontaktuj się z nami