DLA BIZNESU

Glikol etylenowy


Glikol etylenowy otrzymywany jest w procesie hydratacji tlenku etylenu, a następnie oczyszczany w procesie rektyfikacji. 

Zastosowanie

Glikol etylenowy głównie stosowany jest do produkcji poliestrów, które są następnie wykorzystywane do produkcji włókien, folii, żywic w stanie stałym i innych materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo glikol etylenowy jest stosowany do produkcji płynów niskokrzepnących.

Specyfikacje

Właściwości Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość glikolu etylenowego, min. % (m/m) 99,9 ASTM E 2409
Zawartość glikolu dietylenowego, max. % (m/m) 0,05 ASTM E 2409
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,10 PN-ISO 760
Barwa, max. skala Hazena 5 ASTM D 1209
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,001 ASTM D 1613
Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, max. mg/kg 20 ASTM E 2313
Zawartość żelaza, max. μg/g 0,2 ASTM E 1615
Zawartość chlorków (Cl-), max. % (m/m) 0,000025 ORLEN
Laboratorium nr. 136
Transmisja w świetle UV, min. dla
poszczególnych długości fal:
220 nm
250 nm
275 nm
350 nm


%
%
%
%


70
90
94
98
ASTM D 482
Zawartość popiołu, max. % (m/m) 0,001 ASTM E 2193

Kontakt handlowy

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Skontaktuj się z nami