DLA BIZNESU

Canvil Mg

W ofercie ANWIL S.A.


Charakterystyka

To uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego jako nawóz przedsiewny i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).

Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.

Zawarty w Canvilu Mg jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Parametry

  • zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%,
  • zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/-0,9%,
  • zawartość granulek o wymiarach 1 mm - 5 mm, co najmniej: 96%.
  • zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,
  • zawartość wapnia (w postaci węglanu wapnia) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%,
  • dostępny luzem oraz w workach 25 kg, 50 kg lub 500 kg

Przechowywanie

  • nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),
  • nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).
  • Transport Canvilu Mg nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu (zawartość azotu poniżej 28%).

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Katarzyna Grzegórska

Telefon: 

+48 242 021 365
+48 723 668 493

E-mail:

Kontakt handlowy:

Ewa Dębczyńska

Telefon: 

+48 242 021 361
+48 665 650 412

E-mail:

Kontakt handlowy:

Agnieszka Kalinowska

Telefon: 

+48 242 021 353
+48 607 191 008

E-mail:

Kontakt handlowy:

Weronika Zefert

Telefon: 

+48 242 021 314
+48 607 191 736

E-mail:

Kontakt handlowy:

Rafał Wilczyński 

Telefon: 

+48 242 021 367
+48 605 151 108

E-mail:

Kontakt handlowy:

Michalina Skowrońska

Telefon: 

+48 242 021 368
+48 605 197 003

E-mail:

Kontakt handlowy:

Dorota Maciejewska

Telefon: 

+48 242 021 363
+48 723 668 495

E-mail:

Kontakt handlowy:

Rafał Gapiński 

Telefon: 

+48 242 021 366
+48 607 190 490

E-mail:

Kontakt handlowy:

Radosław Sagan

Telefon: 

+48 242 421 364
+48 665 560 469

E-mail:

Kontakt handlowy:

Katarzyna Osmałek

Telefon: 

+48 605 191 751

E-mail:

Skontaktuj się z nami