DLA BIZNESU

SPOLSAN® – nawóz przemysłowy


Charakterystyka

Nawóz przemysłowy powstający przy produkcji kaprolaktamu, zawierający azot w formie amonowej i siarkę w formie bezwodnika siarkowego. Zawiera również niewielką ilość saletry amonowej, której stężenie nie przekracza 1,5%. W ostatnich latach, w szczególności w związku z odsiarczaniem spalin z elektrowni, siarczan amonu stał się coraz ważniejszym nawozem z zawartością siarki i azotu amonowego. Stosuje się go do bezpośredniego nawożenia lub jako surowiec do produkcji nawozów mieszanych zawierających siarkę.

SPOLSAN® – Siarczan amonu (krystaliczny)

Nawóz przemysłowy, substancja krystaliczna o barwie od białej do białoszarej, czasami różowoszarej, powstaje jako produkt uboczny przy produkcji kaprolaktamu. W ostatnich latach, w szczególności w związku z odsiarczaniem spalin z elektrowni, siarczan amonu staje się coraz ważniejszym nawozem z zawartością siarki i azotu amonowego. Stosuje się go do bezpośredniego nawożenia lub jako surowiec do produkcji nawozów mieszanych zawierających siarkę.​

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Azot (amonowy) całkowity jako N, min. % wagowy 20,6 SOP-A-169
Siarka rozpuszczalna w wodzie jako S, min. % wagowy 23,6 SOP-A-169
Wilgotność, maks. % wagowy 0,8 SOP-A-169
Wolny kwas siarkowy, maks. % wagowy 0,1 SOP-A-169
Wskaźnik przesiewu pod sitem 0,20 mm, maks. % wagowy 10,0 SOP-A-169
Obecność mieszaniny hydrofobizującej - zadowalająca SOP-A-169

SPOLSAN® G – Siarczan amonu (granulowany)

Granulowany nawóz przemysłowy powstający przy produkcji kaprolaktamu, zawierający azot w formie amonowej i siarkę w formie bezwodnika siarkowego. Zawiera również niewielką ilość saletry amonowej, której stężenie nie przekracza 1,5%. Stosuje się go do bezpośredniego nawożenia.

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Azot (amonowy) całkowity jako N, min. % wagowy 20,6 SOP-A-169
Siarka rozpuszczalna w wodzie jako S, min. % wagowy 23,6 SOP-A-169
Wilgotność, maks. % wagowy 0,8 SOP-A-169
Wolny kwas siarkowy, maks. % wagowy 0,1 SOP-A-169
Frakcja 2–5 mm, min. % wagowy 90 SOP-A-171
Obecność mieszaniny hydrofobizującej - zadowalająca SOP-A-169

SPOLSAN® G spełnia wymogi Rozporządzenia nr 474/2000 Sb.:

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Kadm (Cd), maks. mg/kg 1 SOP-A-170
Ołów (Pb), maks. mg/kg 10 SOP-A-170
Chrom (Cr), maks. mg/kg 50 SOP-A-170
Rtęć (Hg), maks. mg/kg 1,0 SOP-A-170
Arsen (As), maks. mg/kg 20 SOP-A-170

Masz pytania?

Kontakt handlowy (CZ):

Alexander Vrzala

Telefon: 

+42 031 566 23 97
+42 073 938 47 20

E-mail:

Skontaktuj się z nami