DLA BIZNESU

Polietylen

W ofercie ORLEN Unipetrol, więcej informacji znajdą Państwo pod adresem pe-liten.com


HDPE LITEN to polietylen liniowy wytwarzany przez ORLEN Unipetrol RPA przy wykorzystaniu następujących technologii:

  • Technologia fazy gazowej UNIPOL™ o wydajności 200 kta, której produktem są naturalne jednomodalne homopolimery oraz kopolimery C4 i C6
  • Technologia zawiesinowa INNOVENE™ S o wydajności 270 kta, która może produkować homopolimery i kopolimery C6, o barwie naturalnej lub czarnej, posiadające zarówno jednomodalny, jak i dwumodalny rozkład masy cząsteczkowej HDPE LITEN jest stabilizowany za pomocą pakietu dodatków, które chronią materiał podczas przetwarzania, zwiększają jego trwałość i modyfikują właściwości użytkowe produktu

Podstawowe właściwości i wygląd

HDPE LITEN® jest materiałem termoplastycznym, stałym oraz pozbawionym zapachu i smaku w temperaturze pokojowej. Charakteryzuje się wysokim stopniem krystaliczności, wysoką stabilnością temperaturową i odpornością na większość substancji chemicznych. 

Zastosowanie

HDPE LITEN znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja opakowań i towarów konsumpcyjnych, budownictwo, rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, czy branża farmaceutyczna. Jest on stosowany przede wszystkim w procesach wytłaczania z rozdmuchiwaniem (butelki, pojemniki i zbiorniki przemysłowe), wytłaczania rur (rury gazowe i wodne, przewody i kanały kablowe), oraz formowania wtryskowego (skrzynie, pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki). 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem pe-liten.com


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Telefon: 

+420 476 162 849

Skontaktuj się z nami