DLA BIZNESU

Polipropylen

W ofercie ORLEN Unipetrol


PP MOSTEN to grupa produktów wytwarzanych przez ORLEN Unipetrol RPA z wykorzystaniem technologii fazy gazowej Innovene™ PP o wydajności 300 kta. Asortyment PP MOSTEN obejmuje homopolimery oraz kopolimery blokowe i losowe, w klasie reaktorowej oraz CR (o kontrolowanej reologii). Produkty w klasie CR powstają w procesie kontrolowanej degradacji termooksydacyjnej proszku polipropylenowego z reaktora, co umożliwia kontrolę masy cząsteczkowej polimeru. PP MOSTEN jest uzyskiwany w postaci naturalnego granulatu. Jest on stabilizowany za pomocą pakietu dodatków, które chronią materiał podczas przetwarzania, zwiększają jego trwałość i modyfikują właściwości użytkowe produktu.

Podstawowe właściwości i wygląd

PP MOSTEN® jest materiałem termoplastycznym, stałym oraz pozbawionym zapachu i smaku w temperaturze pokojowej. Charakteryzuje się wysokim stopniem krystaliczności, wysoką stabilnością temperaturową i odpornością na większość substancji chemicznych. 

Zastosowanie

PP MOSTEN znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja opakowań i towarów konsumpcyjnych, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, rolnictwo, czy branża farmaceutyczna. Jest on stosowany przede wszystkim w procesach formowania wtryskowego (pojemniki na żywność, opakowania sztywne i grubościenne, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki), wytłaczania włóknin i włókien odcinkowych oraz wytłaczania rur i profili. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem pp-mosten.com


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Telefon: 

+420 476 162 849

Skontaktuj się z nami