DLA BIZNESU

Aceton

W ofercie ORLEN S.A.


Aceton otrzymywany jest jako produkt uboczny przy produkcji fenolu metodą kumenową na Instalacji Destylacji Fenolu i Acetonu. 

Zastosowanie

Aceton stosowany jest głównie do produkcji metakrylanu metylu (MMA) i bisfenolu A (BPA). Oprócz tego aceton jest stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość acetonu, min. * % (m/m) 99,6 ORLEN Laboratorium 021
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 0,795 - 0,798 PN-EN ISO 3675
Destylacja normalna w granicach:
- 0 % (v/v), nie niższa niż 
- 98 % (v/v), nie wyższa niż
°C
55,6
57,1
D ASTM 1078
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,35 PN-ISO 760
Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu
na CH3COOH, max.
% (m/m) 0,003 Własne
Obecność wolnych zasad   - Własne
Związki redukujące nadmanganian potasowy, min. % 90 Własne
Zawartość suchej pozostałości, max. % (m/m) 0,003 Własne
Substancje nierozpuszczalne w wodzie   - Własne

* analizę wykonuje się na życzenie kontrahenta

Dokumenty


Kontakt handlowy

Irma Trafny

Telefon:

+48 24 256 66 13
+48 691 990 356

E-mail:

Skontaktuj się z nami