DLA BIZNESU

Azot skroplony


Azot skroplony powstaje w procesie niskotemperaturowej rektyfikacji powietrza atmosferycznego. 

Zastosowanie

Azot skroplony stosowany jest jako gaz obojętny do wytwarzania bezpiecznej atmosfery w przemyśle szklarskim, elektrotechnicznym oraz chemicznym. Dodatkowo azot skroplony znajduje zastosowanie jako czynnik chłodniczy w mrożeniu kriogenicznym.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości
Postać - ciecz
Barwa - bezbarwny
Zapach - bez zapachu
Zawartość azotu, min. % (v/v) 99,995
Temperatura topnienia oC - 210
Temperatura wrzenia oC - 195,8
Gęstość cieczy w temperaturze wrzenia g/cm3 0,806
Ilość gazu powstająca z 1 dm3 cieczy dm3 691

Kontakt handlowy

Marek Łączny

Telefon:

+48 24 256 66 20
+48 605 725 501

E-mail:

Skontaktuj się z nami