DLA BIZNESU

Gips

W ofercie ORLEN Unipetrol


Dicyklopentadien (DCPD) jest produkowany w technologii opracowanej przez ORLEN Unipetrol we współpracy z Wyższą Szkołą Chemiczną w Pradze, Czechy.

Zastosowanie

DCPD znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrycznym, medycznym i farmaceutycznym. DCPD może być wykorzystywany do dalszej produkcji materiałów polimerowych, żywic lub innych chemikaliów, które są wykorzystywane w produkcji klejów, barwników, komponentów samochodowych, światłowodów, komponentów medycznych, materiałów opakowaniowych i wyrobów sanitarnych.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości
Zawartość endo-DCPD, min.  % (m/m) 78
Zawartość mono-CPD, max.  % (m/m) 0,05
Zawartość benzenu, max. ppm (m/m) 10
Zawartość toluenu, max. ppm (m/m) 20
Zawartość ​ricyklopentadien, max. % (m/m) 0,01
​Zawartość inhibitoru (Butylohydroksytoluen), max. ppm (m/m) 100 - 200
Kolor apha 100
Zawartość siarki, max.  ppm (m/m) 20
Zawartość nadtlenków, max. ppm (m/m) 50

Dokumenty


Kontakt handlowy

Beata Zajícová

Telefon:

+420 226 841 474

E-mail:

Skontaktuj się z nami