DLA BIZNESU

Gliceryna destylowana

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Charakterystyka

Gliceryna powstaje w procesie produkcji biodiesla. Ponadto otrzymywana jest również wskutek hydrolizy tłuszczów oraz jako jeden z produktów fermentacji glukozy. Gliceryna może być również pozyskiwana na drodze syntetycznej z propylenu.
W ORLEN Południe glicerynę otrzymuje się na bazie naturalnych surowców roślinnych. Otrzymywana gliceryna jest produktem towarzyszącym wytwarzaniu biodiesla.
W wysokiej klasy instalacji oczyszczania otrzymuje się produkt o dwóch stopniach czystości: glicerynę techniczną oraz glicerynę destylowaną.
Powstająca w procesie produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) alkaliczna gliceryna surowa jest neutralizowana kwasem siarkowym i poddawana procesowi oddzielenia wolnych kwasów tłuszczowych, siarczanu potasu, nieprzereagowanego metanolu i wody. Otrzymana w ten sposób gliceryna techniczna poddawana jest rektyfikacji (pod obniżonym ciśnieniem) i adsorpcji na węglu aktywnym w celu oczyszczenia i otrzymania gliceryny destylowanej. Wysokiej jakości instalacja do rektyfikacji pozwala nam uzyskać glicerynę o stopniu koncentracji powyżej 99,5%.

Zastosowanie

 • do produkcji materiałów wybuchowych,
 • do produkcji polioli,
 • do zastosowań technicznych (płyny eksploatacyjne, farby, lakiery, rozpuszczalniki, manometry),
 • w chemii gospodarczej 

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w autocysternach,
 • gliceryna destylowana nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR,
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia,
 • na życzenie Klienta: produkt pełniony do opakowań podstawionych przez Klienta (flexitank, mauzer
 • załadunek: odgórny,
 • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30 i od 14.15 do 16.00
 • miejsce załadunku: Terminal Bio
 • kod CN produktu: 2905 45 00

Wymagania dla gliceryny destylowanej

Własność ​Parametry wymagane
1​ ​Gęstość w temp. 20°C, [g/cm3], n.n. ​1,2000
​2 ​Zawartość gliceryny, [%(m/m)], n.n. ​99,5
​3 ​Barwa, Hazen, n.w. ​15
​4 ​Zawartość popiołu siarczanowego, [%(m/m)], n.w. ​0,01
​5 ​Zawartość wody, [%(m/m)], n.w. ​0,5
​6 ​Współczynnik załamania światła ​1,460 – 1,475
​7 ​Chlorki, [ppm], n.w. ​10
​8 ​Kwasowość, [ilość zużytego NaOH w ml], n.w. ​0,25
​9 ​Zawartość chlorowcopochodnych, [ppm], n.w. ​35
​10 ​Zawartość estrów,[ilość zużytego HCl w ml] ​8,0 – 10,0
​11 ​Cukier ​wytrzymuje
​12 ​Zawartość metali ciężkich, [ppm], n.w. ​5
​13 ​Zawartość aldehydów, [ppm], n.w. ​10

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Dagmara Głowacka

Telefon: 

48 607 465 255  

E-mail:

Kontakt handlowy:

Maciej Jopek

Telefon: 

48 667 530 079

E-mail:

Skontaktuj się z nami