DLA BIZNESU

Kaprolaktam

W ofercie Spolana


Charakterystyka

Kaprolaktam (HEXAHYDRO-2H-AZEPIN-2-ONE; 2-OXOHEXAMETHYLENEIMIN) dostarczany jest w postaci płatków lub w postaci ciekłej. Jest to podstawowy surowiec do produkcji poliamidu 6, który jest następnie wykorzystywany w przemyśle tekstylnym lub tworzyw sztucznych. Włókna poliamidowe mają bardzo szeroki zakres zastosowań w produkcji siatek nylonowych i polikaprolaktamowych (perlon). Jego elastyczność sprawia, że jest on wykorzystywany przede wszystkim do produkcji odzieży sportowej i sprzętu sportowego używanego np. do uprawiania sportów wodnych, zimowych lub alpinizmu i turystyki górskiej. Kaprolaktam łatwo ulega biodegradacji.

Ciekły kaprolaktam techniczny

Kaprolaktam ciekły jest klarowną, lepką i higroskopijną cieczą. Jest to podstawowy surowiec do produkcji poliamidu 6, który jest następnie wykorzystywany w przemyśle tekstylnym lub tworzyw sztucznych. Włókna poliamidowe mają bardzo szeroki zakres zastosowań w produkcji siatek nylonowych i polikaprolaktamowych (perlon). Jego elastyczność sprawia, że jest on wykorzystywany przede wszystkim do produkcji odzieży sportowej i sprzętu sportowego używanego np. do uprawiania sportów wodnych, zimowych lub alpinizmu i turystyki górskiej. Kaprolaktam łatwo ulega biodegradacji.

Właściwości

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Punkt krzepnięcia, min. °C 69,0 SOP-A-166
Zawartość zasad lotnych, maks. mekv/kg 0,4 SOP-A-165
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą
manganianową (ChZTMn) (3-proc. roztwór
wodny)*, min.
s 12 000 SOP-A-165
Oznaczenie indeksu nadmanganianowego
(3-proc. roztwór wodny)*, min.
- 4,4 SOP-A-165
Barwa wg skali Hazena (50-proc. roztwór
wodny), maks.
HJ
(ALPHA)
5 SOP-A-165
Zawartość popiołu, maks. mg/kg 7 SOP-A-166
Zawartość żelaza, maks. mg/kg 0,5 SOP-A-166
Zawartość substancji nierozpuszczalnych
w wodzie, maks.
mg/kg 5 SOP-A-166
Zasadowość, maks. mekv/kg 0,1 SOP-A-165
Kwasowość, maks. mekv/kg 0,05 SOP-A-165
Zawartość wody, maks. % 0,1 SOP-A-102
Absorbancja (50-proc. roztwór wodny,
λ=290 nm, probówka 10 mm), maks.
- 0,05 SOP-A-121

Kaprolaktam techniczny granulowany (płatkowany)

Kaprolaktam granulowany (płatkowany) jest białą, krystaliczną substancją, silnie higroskopijną, o charakterystycznym zapachu. Jest to podstawowy surowiec do produkcji poliamidu 6, który jest następnie wykorzystywany w przemyśle tekstylnym lub tworzyw sztucznych. Włókna poliamidowe mają bardzo szeroki zakres zastosowań w produkcji siatek nylonowych i polikaprolaktamowych (perlon). Jego elastyczność sprawia, że jest on wykorzystywany przede wszystkim do produkcji odzieży sportowej i sprzętu sportowego używanego np. do uprawiania sportów wodnych, zimowych lub alpinizmu i turystyki górskiej. Kaprolaktam łatwo ulega biodegradacji.

Właściwości

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Punkt krzepnięcia, min. °C 69,0 SOP-A-166
Zawartość zasad lotnych, maks. mekv/kg 0,4 SOP-A-165
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą
manganianową (ChZTMn) (3-proc. roztwór
wodny)*, min.
s 12 000 SOP-A-165
Oznaczenie indeksu nadmanganianowego
(3-proc. roztwór wodny)*, min.
- 4,4 SOP-A-165
Barwa wg skali Hazena (50-proc. roztwór
wodny), maks.
HJ
(ALPHA)
5 SOP-A-165
Zawartość popiołu, maks. mg/kg 7 SOP-A-166
Zawartość żelaza, maks. mg/kg 0,5 SOP-A-166
Zawartość substancji nierozpuszczalnych
w wodzie, maks.
mg/kg 5 SOP-A-166
Zasadowość, maks. mekv/kg 0,1 SOP-A-165
Kwasowość, maks. mekv/kg 0,05 SOP-A-165
Zawartość wody, maks. % 0,1 SOP-A-102
Absorbancja (50-proc. roztwór wodny,
λ=290 nm, probówka 10 mm), maks.
- 0,05 SOP-A-121

Dokumenty

Skontaktuj się z nami