DLA BIZNESU

Ług sodowy - wodorotlenek sodu

W ofercie ANWIL S.A.


Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.

Ług sodowy - produkowany jest na licencji niemieckiej firmy UHDE GmbH, metodą membranową. 

Zastosowanie

Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów, do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych.

Znalazł również bardzo szerokie zastosowanie jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo - papierniczym do bielenia masy celulozowej, w procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów, procesach petrochemicznych, przy produkcji barwników syntetycznych, przeróbce ciekłych produktów koksowania, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący. Wodorotlenek sodu w postaci stałej stosowany może być również jako katalizator (lub aktywator) w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego-przy produkcji Biodiesla.

Pakowanie i transport

Cysterny kolejowe ładowności około 50 ton i cysterny samochodowe ładowności około 24 tony.

Ług sodowy podlega przepisom ADR i RID.

  • Nr UN 1824.
  • Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE.
  • Oficjalna nazwa przewozowa (RID): WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR.
  • Klasa 8.
  • Grupa pakowania II

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Patrycja Kowalska

Telefon: 

+48 242 021 338
+48 665 555 128

E-mail:

Kontakt handlowy:

Krzysztof Pietrzak

Telefon: 

+48 242 021 327
+48 665 651 658

E-mail:

Kontakt handlowy:

Rafał Włodkowski

Telefon: 

+48 242 021 313
+48 663 633 273

E-mail:

Biuro Obsługi Klienta

Kontakt handlowy:

Małgorzata Bilińska

Telefon: 

+48 242 021 328
+48 609 160 255

E-mail:

Kontakt handlowy:

Monika Genert

Telefon: 

+48 242 021 337
+48 665 446 355

E-mail:

Skontaktuj się z nami