DLA BIZNESU

Siarczan potasu

W ofercie ORLEN Południe S.A.


Siarczan potasu otrzymuje się w procesie neutralizacji kwasem siarkowym alkalicznej gliceryny surowej powstającej przy produkcji biodiesla. Siarczan potasu stanowi krystaliczna sól w postaci stałej – produkt sypki.

Zastosowanie

  • w rolnictwie - do produkcji nawozów
  • do produkcji szkła i ałunów
  • do utrzymywania murawy stadionów, boisk sportowych, pól golfowych

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w big-bag (waga około 1 tony)
  • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • opakowania big-bag muszą być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30 i od 14.15 do 16.00
  • miejsce załadunku: Magazyn przy instalacji BIO
  • kod CN produktu: 2833 29 80

Wymagania

Własność ​Parametry wymagane
​1. ​Zawartość K2SO4, [%(m/m)], n.n. 87,0​0​
​2. ​Zawartość K2O, [%(m/m)], n.n. ​47,0
​3. ​Zawartość chlorków, [%(m/m)], n.w. ​3,0
​4. ​Oznaczanie zawartości wilgoci, [%(m/m)], n.w. ​6,0

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Dagmara Głowacka

Telefon: 

48 607 465 255  

E-mail:

Kontakt handlowy:

Maciej Jopek

Telefon: 

48 667 530 079

E-mail:

Skontaktuj się z nami