DLA BIZNESU

Siarka płynna


Charakterystyka

Siarka płynna powstaje na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru w następstwie przerobu gazów siarkowodorowych.
Temperatura produktu oscyluje wokół 140oC. Barwa produktu jest brązowa / brązowożółta. Produkt charakteryzuje się wysoką czystością min. 99,95%.

Zastosowanie

Wysoka czystość siarki sprawia, że można ją wykorzystywać do syntez chemicznych: przede wszystkim produkcji kwasu siarkowego, produkcji CS2 i barwników siarkowych. Jest także stosowana przy wulkanizacji kauczuku, w przemyśle celulozowym i zapałczanym. Siarka płynna sprzedawana jest w cysternach termosach kolejowych.

Wymagania

Wymagania Jednostka Wartości
Postać - ciecz
Barwa - brązowa / żółtobrązowa (po zakrzepnięciu - żółta)
Zawartość siarki, min. % (m/m) 99,95
Arsen, max. % (m/m) 0,0001
Selen, max. % (m/m) 0,001
Kwasy w przeliczeniu na kwas siarkowy, max. % (m/m) 0,007
Substancje organiczne i popiół, max. % (m/m) 0,02
Siarkowodór, max. mg/kg 10

Masz pytania?

Tomas Abromavičius
Przedstawiciel handlowy

Telefon:

+37 04 439 28 24
+37 06 183 29 64

E-mail:

Zakup hurtowy