DLA BIZNESU

Siarka płynna


Siarka płynna otrzymywana jest w procesie Clausa z gazów siarkowodorowych powstających w procesach rafineryjnych.

Zastosowanie

Siarka stosowana jest do produkcji kwasu siarkowego, produkcji CS2 i barwników siarkowych. Dodatkowo siarka jest stosowana przy wulkanizacji kauczuku I w przemyśle celulozowym. 

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość siarki, min. % (m/m) 99,95 Własne
Arsen, max. % (m/m) 0,0001 Własne
Selen, max. % (m/m) 0,001 Własne
Kwasy w przeliczeniu na kwas siarkowy, max. % (m/m) 0,007 Własne
Substancje organiczne i popiół, max. % (m/m) 0,02 Własne
Siarkowodór, max. mg/kg 10 ORLEN Laboratorium nr. 020

Kontakt handlowy

Tomas Abromavičius

Telefon:

+37 04 439 28 24
+37 06 183 29 64

E-mail:

Skontaktuj się z nami