DLA BIZNESU

Tlen skroplony


Azot skroplony powstaje w procesie niskotemperaturowej rektyfikacji powietrza atmosferycznego. 

Zastosowanie

Tlen skroplony stosowany jest w procesach w których zachodzi spalanie wymagające atmosfery wzbogaconej w tlen w przemyśle rafineryjnym, szklarskim oraz hutniczym. Dodatkowo tlen skroplony znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i oczyszczalniach ścieków.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości
Postać - ciecz
Barwa - niebieskawy
Zapach - bez zapachu
Zawartość tlenu, min. % (v/v) 99,5
Temperatura topnienia oC - 218,8
Temperatura wrzenia oC - 183
Gęstość cieczy w temperaturze wrzenia g/cm3 1,14
Ilość gazu powstająca z 1 dm3 cieczy dm3 8

Kontakt handlowy

Marek Łączny

Telefon:

+48 24 256 66 20
+48 605 725 501

E-mail:

Skontaktuj się z nami