DLA BIZNESU

Tlen skroplony

W ofercie ORLEN S.A.


Azot skroplony powstaje w procesie niskotemperaturowej rektyfikacji powietrza atmosferycznego. 

Zastosowanie

Tlen skroplony stosowany jest w procesach w których zachodzi spalanie wymagające atmosfery wzbogaconej w tlen w przemyśle rafineryjnym, szklarskim oraz hutniczym. Dodatkowo tlen skroplony znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i oczyszczalniach ścieków.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości
Postać - ciecz
Barwa - niebieskawy
Zapach - bez zapachu
Zawartość tlenu, min. % (v/v) 99,5
Temperatura topnienia oC - 218,8
Temperatura wrzenia oC - 183
Gęstość cieczy w temperaturze wrzenia g/cm3 1,14
Ilość gazu powstająca z 1 dm3 cieczy dm3 8

Dokumenty


Kontakt handlowy

Irma Trafny

Telefon:

+48 242 56 66 13
+48 691 990 356

E-mail:

Skontaktuj się z nami