DLA BIZNESU

Tlenek etylenu skroplony


Charakterystyka

Tlenek etylenu (oksiran) otrzymujemy w wyniku reakcji bezpośredniego utleniania etylenu tlenem w obecności katalizatora srebrowego. Produkt po wydzieleniu z mieszaniny reakcyjnej oczyszczamy w procesie rektyfikacji. Produkowany przez nas tlenek etylenu charakteryzuje się b. wysoką czystością ( > 99,9%).
Substancja ta ze względu na swe właściwości fizykochemiczne (wysoką reaktywność, palność, wybuchowość i toksyczność) wymaga szczególnej ostrożności podczas jej transportu, magazynowania i użytkowania.

Zastosowanie

Surowiec do produkcji glikoli etylenowych, polioli (polimery tlenku etylenu i kopolimery z tlenkiem propylenu), etanoloamin, etyksylatów alkoholi tłuszczowych i alkilofenoli (detergenty niejonowe) oraz w szeregu syntez organicznych.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Zawartość tlenku etylenu, min. % (m/m) 99,9
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,01
Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, max. % (m/m) 0,008
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,002
Zawartość dwutlenku węgla % (m/m) 0,0015
Zawartość nielotnej pozostałości % (m/m) 0,005
Barwa w skali Pt-Co, max. - 10

Masz pytania?

Renata Wolska-Jasińska
Przedstawiciel handlowy

Tel.:

+48 24 256 66 19

Kom.:

+48 691 992 397

E-mail:

Zakup hurtowy