DLA BIZNESU

Woda amoniakalna techniczna

W ofercie ANWIL S.A.


Charakterystyka

Nazwa towaru:

 • handlowa - woda amoniakalna techniczna,
 • systematyczna - wodorotlenek amonu,
 • w języku angielskim - ammonia liquor,
 • w języku niemieckim - technisches Ammoniakwasser.

Stopień czystości:

 • czystość techniczna.

Postać:

 • ciecz.

Wzór chemiczny:

 • sumaryczny: NH4OH,
 • masa cząsteczkowa: 35,046 (1975r).

Zastosowanie

Woda amoniakalna techniczna stosowana jest w przemyśle:

 • gumowym,
 • barwników,
 • półproduktów organicznych,
 • nawozów sztucznych.

Wymagania techniczne

 • Ciecz bezbarwna, przeźroczysta, o charakterystycznym, ostrym zapachu i silnie alkalicznym odczynie,
 • amoniak (NH3), % (m/m): nie mniej niż 23,
 • sucha pozostałość, % (m/m): nie więcej niż 0,01.

Pakowanie i transport

Cysterny ze stali węglowej.

Woda amoniakalna podlega przepisom ADR i RID. Nr UN 2672. Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM. Oficjalna nazwa przewozowa (RID): AMONIAK, ROZTWÓR. Klasa 8. Grupa pakowania III.

Dokumenty


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Rafał Gapiński

Telefon: 

+48 242 021 366
+48 607 190 490

E-mail:

Skontaktuj się z nami