DLA BIZNESU

PCW Neralit

W ofercie ORLEN Unipetrol.


Charakterystyka

Polichlorek winylu pod marką Neralit jest wytwarzany w procesie polimeryzacji suspensyjnej chlorku winylu w środowisku wodnym w obecności katalizatorów i stabilizatorów suspensji. Otrzymywany produkt to drobny, biały, sypki proszek składający się z ziaren o wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Właściwości proszku suspensyjnego polichlorku winylu Neralit zależą od dodatków użytych podczas polimeryzacji, reżimu temperaturowego polimeryzacji, sposobu i intensywności mieszania zawiesiny oraz szeregu innych czynników działających podczas produkcji. Suspensyjny polichlorek winylu Neralit jest dostarczany w formie proszku do przetwórców, którzy modyfikują go na potrzeby przetwarzania poprzez dodanie niezbędnych dodatków do własnych urządzeń mieszających lub granulujących. Poszczególne rodzaje Neralitu nadają się do produkcji szerokiej gamy produktów – od twardych profili, płyt, rur i folii, poprzez rury elektroizolacyjne i drenażowe, różnego rodzaju części techniczne i opakowania, aż po węże, profile, folie, materiały obuwnicze i izolacje kabli. Neralit produkowany jest w pięciu różnych wersjach o oznaczeniach numerycznych 581, 601, 652 i 682.

NERALIT® typ 581

Suspensyjny polichlorek winylu (PCW)

Zgodnie z normą ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typu 581 sklasyfikowany jest jako PVC-S, G 085 60 98 15.

Suspensyjny polichlorek winylu NERALIT® typu 581 przeznaczony jest do wytwarzania wyrobów z twardego (niezmiękczonego) PCW.

Produkt może być przetwarzany z wykorzystaniem technologii wtrysku, rozdmuchu, walcowania (kalandrowania) i wytłaczania.

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Liczba K (wskaźnik lepkości) - 57 - 59 SOP-A-358
Gęstość nasypowa g/ml 0,57 - 0,63 SOP-A-354
Analiza sitowa – pozostałość na sicie:
0,063 mm, min.
0,250 mm, maks.
0,500 mm, maks.


% wagowy

95,0
2,0
0
SOP-A-353
Zawartość substancji lotnych, maks. % hm. 0,3 SOP-A-352
Zanieczyszczenia, maks. ks/15g 3 SOP-A-351
Zanieczyszczenia o wielkości cząstki powyżej
0,250 mm, maks.
ks/50g 3 SOP-A-351
Resztkowy chlorek winylu, maks. mg/kg 1,0 SOP-A-322

NERALIT® typ 682

Suspensyjny polichlorek winylu (PCW)

Zgodnie z normą ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typu 682 sklasyfikowany jest jako PVC-S, G 120 55 98 25.

Suspensyjny polichlorek winylu NERALIT® typu 682 przeznaczony jest do wytwarzania wyrobów z twardego (niezmiękczonego) PCW. Nadaje się szczególnie do produkcji rur ciśnieniowych i profili okiennych. Produkt może być przetwarzany z wykorzystaniem technologii wytłaczania na maszynach dwuślimakowych.

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Liczba K (wskaźnik lepkości) - 67 - 69 SOP-A-358
Gęstość nasypowa g/ml 0,53 -0,59 SOP-A-354
Analiza sitowa – pozostałość na sicie:
0,063 mm, min.
0,250 mm, maks.
0,500 mm, maks.
% wagowy
97,0
2,0
0
SOP-A-353
Zawartość substancji lotnych, maks. % wagowy 0,3 SOP-A-352
Zanieczyszczenia, maks. cząstek/15 g 3 SOP-A-351
Zanieczyszczenia o wielkości cząstki powyżej
0,250 mm, maks.
cząstek/50 g 3 SOP-A-351
Resztkowy chlorek winylu, maks. mg/kg 1,0 SOP-A-322

* Udarność z Karbem wg Charpye’go – dla płyt >=4mm grubości

NERALIT® typ 652

Suspensyjny polichlorek winylu (PCW)

Zgodnie z normą ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typu 652 sklasyfikowany jest jako PVC-S, G 100 50 98 25.

Suspensyjny polichlorek winylu NERALIT® typu 652 przeznaczony jest do wytwarzania wyrobów ze zmiękczonego i niezmiękczonego PCW. Produkt może być przetwarzany z wykorzystaniem technologii wytłaczania, walcowania (kalandrowania) oraz – w stosownych przypadkach – wtrysku.

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Liczba K (wskaźnik lepkości) - 64 - 66 SOP-A-358
Gęstość nasypowa g/ml 0,51 - 0,57 SOP-A-354
Analiza sitowa – pozostałość na sicie:
0,063 mm, min.
0,250 mm, maks.
0,500 mm, maks.


% wagowy

95,0
1,0
0,5
SOP-A-353
Zawartość substancji lotnych, maks. % wagowy 0,3 SOP-A-352
Zanieczyszczenia, maks. cząstek/15 g 3 SOP-A-351
Zanieczyszczenia o wielkości cząstki powyżej
0,250 mm, maks.
cząstek/50 g 3 SOP-A-351
Rybie oczka, maks. szt./g 5 SOP-A-361
Absorpcja zmiękczacza w temperaturze
pokojowej, min.
g/100g 22 SOP-A-357
Resztkowy chlorek winylu, maks. mg/kg 1,0 SOP-A-322

NERALIT® typ 601

Suspensyjny polichlorek winylu (PCW)

Zgodnie z normą ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typu 601 sklasyfikowany jest jako PVC-S, G 090 60 98 15.

Suspensyjny polichlorek winylu NERALIT® typu 601 przeznaczony jest do wytwarzania wyrobów z twardego (niezmiękczonego) PCW. Produkt może być przetwarzany z wykorzystaniem technologii wtrysku, rozdmuchu, walcowania (kalandrowania) i wytłaczania. Umożliwia wytwarzanie wyrobów przezroczystych.

Wymagania

Parametr oceny jakości Jednostka Wartości Testowane zgodnie z
Liczba K (wskaźnik lepkości) - 59 - 61 SOP-A-358
Gęstość nasypowa g/ml 0,56 - 0,62 SOP-A-354
Analiza sitowa – pozostałość na sicie:
0,063 mm, min.
0,250 mm, maks.
0,500 mm, maks.


% wagowy

95,0
2,0
0
SOP-A-353
Zawartość substancji lotnych, maks. % hm. 0,3 SOP-A-352
Zanieczyszczenia, maks. ks/15g 3 SOP-A-351
Zanieczyszczenia o wielkości cząstki powyżej
0,250 mm, maks.
ks/50g 3 SOP-A-351
Resztkowy chlorek winylu, maks. mg/kg 1,0 SOP-A-322
Przetwarzalność - 1 - 3 SOP-A-363

Skontaktuj się z nami