DLA BIZNESU

Polichlorek winylu Polanvil

W ofercie ANWIL S.A.


Suspensyjny polichlorek winylu

Najwyższej jakości suspensyjny polichlorek winylu – pod nazwą handlową Polanvil – ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywany m.in. do produkcji profili budowlanych, płyt, rur kanalizacyjnych, ciśnieniowych, drenarskich, złączek, syfonów, rynien, wykładzin, listew podłogowych, taśm uszczelniających, płytek, tapet, powłok kablowych, izolacji przewodów elektrycznych, różnego rodzaju folii, sztucznej skóry, elementów obuwia, opakowań. Wykorzystywany jest również w przemyśle samochodowym, elektronicznym, lotniczym, budowy maszyn oraz do wytwarzania wszelkiego rodzaju detali, takich jak kubki, pojemniki czy doniczki.

Dla przetwórców PCW największą wartość ma jednorodność produktu w całej partii oraz powtarzalność jakości w kolejnych partiach. Gwarantujemy to dzięki nowoczesnemu, w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcji, opartemu na licencji japońskiej firmy Shin-Etsu. Stosowana instalacja strippingu pozwala usunąć resztki nieprzereagowanego chlorku winylu. Naszym wyróżnikiem są także gabaryty reaktorów - z jednego reaktora można otrzymać 40-tonową partię produktu.

Zalety

  • właściwości termoplastyczne
  • duża odporność mechaniczna
  • odporność na działanie wielu rozpuszczalników

Specyfikacje

Parametry jakościowe

Metody badań zgodnie z

S-58 S-67 HBD S-70
 

odpowiednik krajowy

odpowiednik europejski      
Lepkość zredukowana w temp. 25°C, (ml/g) PN-EN ISO 1628-
2:2021-01
EN ISO 1628-2:2021-01 84 ± 3 110 ± 5 122 ± 4
Liczba K w temp. 25°C PN-EN ISO 1628-
2:2021-01
EN ISO 1628-2:2021-01 58,5 ± 1,0 66,3 ± 1,3 69,5 ± 1,0
Gęstość nasypowa, (g/ml) PN-EN ISO 60:2011 EN ISO 60:2011 0,595 ± 0,025 0,585 ± 0,035 0,495 ± 0,025
Pozostałość na sicie:
0,250 mm, (%), max
0,063 mm, (%), min.
PN-EN ISO 4610:2004 EN ISO 4610:2004 1
95
5
97
1
97
Zawartość części lotnych,
(%), max.
PN-EN ISO 1269:2008
Metoda B
EN ISO 1269:2008
Metoda B
0,3 0,3 0,3
Zawartość zanieczyszczeń
mechanicznych,
(sztuk/ 100 kwadratów), max
PN-EN ISO 1265:2008 EN ISO 1265:2008 15 15 15
Chłonność plastyfikatora,
(p.h.r.), min.
PN-EN ISO 4608:1999 EN ISO 4608:1999 - - 31
Stabilność termiczna w temp.
180°C, (s), min.
DIN 53381:1983 cz.1
Metoda A
DIN 53381:1983 cz.1
Metoda A
70 70 70
Rezystywność skrośna
w temp. 30°C, (ꭥ cm), min.
PN-EN 62631-1:2011 EN 62631-1:2011 - - 1 x 1014
Zawartość chlorku winylu,
(mg/kg), max.
PN-EN ISO 6401:2005 EN ISO 6401:2005 1 1 0,5

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Jakub Skowroński

Telefon: 

+48 242 021 325
+48 601 055 374

E-mail:

Kontakt handlowy:

Grzegorz Dębski

Telefon: 

+48 242 021 324
+48 601 628 953

E-mail:

Kontakt handlowy:

Mateusz Makowski

Telefon: 

+48 242 021 323
+48 607 609 181

E-mail:

Kontakt handlowy:

Rafał Siemaszko

Telefon: 

+48 242 021 312
+48 603 776 713

E-mail:


Dział Obsługi Klienta

Ewa Rytczak

Telefon: 

+48 242 021 317
+48 723 660 897

E-mail:

Adrianna Stankiewicz

Telefon: 

+48 242 021 333
+48 605 190 415

E-mail:


Biuro Zarządzania Chemikaliami

Beata Zelba

Telefon: 

+48 242 021 805
+48 605 194 325

E-mail:


Inżynierowie procesu

Mariusz Ćwikliński

Telefon: 

+48 242 021 841
+48 605 194 027

E-mail:

Filip Sosnowicz

Telefon: 

+48 242 021 845 
+48 609 160 962 

E-mail:

Skontaktuj się z nami