DLA BIZNESU

Crystal 56


Charakterystyka

Crystal 56 to wysokiej jakości parafina hydrorafinowana.

W procesie oczyszczania surowa parafina zostaje poddana katalitycznej reakcji z udziałem wodoru, w wyniku której usuwa się zawarte w niej związki siarki, azotu oraz tlenu.

Dodatkowo proces hydrorafinacji wysyca obecne wiązania wielokrotne, czego efektem jest wysoka odporność na utlenianie.

Parafina Crystal 56 spełnia wymogi normy RAL oraz posiada atest PZH.

Zastosowanie

 • przemysł świecarski:
 • produkcja świec spełniających normę RAL
 • przemysł chemiczny:
 • środki impregnacyjne oraz ochronne ​
 • przemysł papierniczy
 • przemysł tekstylny

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w autocysternach lub konfekcja: granulat (worki 20 kg)
 • parafina Crystal 56 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia
 • załadunek: odgórny
 • załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
 • miejsce załadunku: terminal hydrorafinacji

Wymagania dla parafiny Crystal 56

Własność Parametry wymagane
Zawartość siarki, [ppm], max. 20
Zawartość oleju, [%(m/m)], max. 0,75
Barwa Saybolt, min. +24
Temperatura krzepnięcia, [°C] 54 - 58
Zawartość popiołu, [%] max. 0,05
Zapach, max. 2
Test RAL na stabilność barwy UV, min. +15
Test na zawartość WWA Wytrzymuje
Zawartość benzenu, [ppm] max. 0,5
Zawartość toluenu, [ppm] max. 5,0

Kontakt

Parafina w luzie

​​Radosław Grabowski
Przedstawiciel Handlowy

​tel. +48 24 201 00 77
kom. +48 601 414 964
radoslaw.grabo​wski@orlen.pl

​​Parafina w konfekcji

Magdalena Kozińska
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
magdalena.kozinska@orlen.pl