DLA BIZNESU

Crystal TL-S


Charakterystyka

Crystal TL-S jest parafiną hydrorafinowaną najwyższej jakości. Zawiera głównie nasycone węglowodory proste i rozgałęzione posiadające więcej niż 18 atomów węgla.

Zastosowanie

  • produkcja wysokiej jakości zniczy
  • produkcja świec zalewanych
  • produkcja podgrzewaczy (tealight)

Transport i sprzedaż

  • produkt konfekcjonowany w granulacie, sprzedaż w workach po 20 kg​
  • parafina Crystal TL-S nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny

Wymagania dla parafiny Crystal TL-S

Własność Parametry wymagane Metoda badań
Barwa Saybolt, min.
min. +24 ​PN-V-04016
Penetracja, x 0,1 mm. Podawać w ateście ​PN-C-04313
Temperatura krzepnięcia, [°C] Min 50 ​PN ISO 2207​
Zawartość oleju w bazie przed modyfikacją*, %,max. <2,5% ​ASTM D 721-17

Kontakt

Przedstawiciel Handlowy
Magdalena Kozińska​
​​tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
magdalena.kozinska@orlen.pl