DLA BIZNESU

Parafina R-58


Charakterystyka

Parafina R-58 jest produktem odolejenia gaczy parafinowych metodą krystalizacji statycznej oraz rafinacji adsorpcyjnej.

Zastosowanie

  • przemysł zniczowy:
  • produkcja świec
  • przemysł chemiczny:
  • ​środki impregnacyjne
  • środki ochronne

Transport i sprzedaż

  • produkt konfekcjonowany w granulacie, sprzedaż w workach po 20 kg​
  • parafina R-58 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny

Wymagania dla parafiny R-58

 

Własność Parametry wymagane
Zawartość oleju, [%(m/m)], max. 0,8
Barwa Saybolt, min. +24
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max. 20
Temperatura krzepnięcia, [°C] 54 - 60

Kontakt

Magdalena Kozińska
Przedstawiciel Handlowy
​tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
magdalena.kozinska@orlen.pl