DLA BIZNESU

Wosk K-60


Charakterystyka

Wosk K-60 jest produktem otrzymywanym w procesie komponowania rafinowanych produktów parafinowych.

Zastosowanie

  • przemysł świecarski:
  • powlekanie knotów​​

Transport i sprzedaż

  • produkt konfekcjonowany w granulacie, sprzedaż w workach po 20 kg​
  • wosk K-60 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny

Wymagania dla wosku K-60

Własność Parametry wymagane
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max. 22 - 28
Temperatura kroplenia, [°C] 60
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm²/s]​ 5,0 – 7,0

Kontakt

Radosław Grabowski
Przedstawiciel Handlowy​
​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 414 964
radoslaw.grabo​wski@orlen.pl