DLA BIZNESU

Wosk K-70


Charakterystyka

Wosk K-70 jest mieszaniną głęboko rafinowanych stałych węglowodorów naftowych z modyfikatorami struktury.

Zastosowanie

  • przemysł świecarski:
  • powlekanie knotów​​

Transport i sprzedaż

  • produkt konfekcjonowany w granulacie, sprzedaż w workach po 20 kg​
  • wosk K-70 nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny

Wymagania dla wosku K-70

Własność Parametry wymagane
Barwa Saybolt, min. 18 – 30
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max. 10 – 16
Temperatura krzepnięcia, [°C] 64 – 70
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm²/s] 5,0 – 7,0
Zawartość oleju [% wag.], maks. 1,0

Kontakt

Radosław Grabowski
Przedstawiciel Handlowy​
​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 414 964
radoslaw.grabo​wski@orlen.pl