DLA BIZNESU

Benzyna lakowa bezaromatyczna


Charakterystyka

Benzyna lakowa to mieszanina węglowodorów uzyskana z wtórnej przeróbki ropy naftowej i jej produktów w procesach destylacji. Zawiera gównie węglowodory parafinowe i izoparafinowe C9 i C10. Benzyna lakowa zawiera jedynie śladowe ilość węglowodorów aromatycznych. Dzięki temu ma łagodny, niedrażniący zapach.

Zastosowanie

Benzyna lakowa stosowana jest głównie jako:

  • rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do farb ftalowych, olejnych i asfaltowych,
  • w warsztatach samochodowych, przemyśle do mycia części i elementów,
  • jako rozpuszczalnik tłuszczów, wosków i tym innych substancji organicznych.

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość w temp. 150C kg/m3 757
Początek destylacji 0C 168
97% (V/V) destyluje do temp. 0C 201
Koniec destylacji 0C 206,5
Barwa wg skali jodowej mgJ/100ml < 1
Temperatura zapłonu 0C 49,5
Zawartość wody i zanieczyszczeń   nie zawiera
Zawartość węglowodorów aromatycznych %(m/m) 0,5
Zawartość siarki mg/kg 5,1
Uwaga: Powyższe parametry fizykochemiczne są wartościami typowymi. Rzeczywiste parametry są umieszczane na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produkcyjnej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jacek Forystek
Przedstawiciel Handlowy

kom. +48 601 952 917
jacek.forystek@orlenoil.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem