DLA BIZNESU

Sól paszowa


Sól paszowa jest jednym z ważniejszych elementów potrzebnych do produkcji pasz oraz mieszanek paszowych dla zwierząt. Dzięki dodatkowi soli możliwe jest suplementowanie niezbędnych do zapewnienia zdrowia jonów chloru i sodu. Obok wykorzystania jako składnika pożywienia dla zwierząt gospodarskich, sól tę stosuje się także do dokarmiania zwierząt leśnych. 

Skład surowcowy

NaCl - chlorek sodu

Zastosowania

Sól paszowa przeznaczona jest do procesu produkcji pasz oraz mieszanek paszowych.

Opakowania

 • worki foiliowe a’ 25 kg, układane na palecie Euro, 8 warstw po 5 opakowań (1000 kg),
 • opakowania typu Big Bag (1000 kg), układane na palecie Euro,
 • boki ładunku na palecie zabezpieczane są folią stretch, góra polietylenowym kapturem,
 • pomiędzy dolną warstwą worków a paletą stosuje się przekładkę polietylenową lub papierową.

Przechowywanie

 • pomieszczenia magazynowe powinny być czyste, suche i bez obcych zapachów.

Etykieta zawiera

 • nazwa: Chlorek sodu (materiał paszowy),
 • zawartość sodu (Na): 37,76 %
 • Dodatki: substancja przeciwzbrylająca - heksacyjannożelazian (II) potasu (E536) 7:30 mg/kg
 • Stosowanie: do komponowania pasz zwierzęcych,
 • Weterynaryjny numer Identyfikacyjny: PL 0407082p
 • Masa netto: 25 kg, 1000 kg,
 • Numer referencyjny partii:– DDMMRRZ (Z-numer zmiany produkcyjnej).

Inne wymagania klienta

 • opakowania klienta,
 • inna masa towaru na palecie,
 • inne uzgodnione z klientem.

Dystrybucja

Sól paszowa przewożona jest w samochodach lub kontenerach. Środki transportu soli paszowej są czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Wydanie soli paszowej z magazynu odbywa się po uprzednim sprawdzeniu jakości soli i akceptacji warunków dalszej dystrybucji.

Parametry

Właściwości Jednostka Wymagania ZN-ANWIL SA-45:2017 Typowe
własności
barwa - biała do szarej biała
chlorek sodu NaCl w przeliczeniu na suchą masę % min. 96,0 98,91
siarczan (VI) sodu % maks. 4,0 3,2
zanieczyszczenia mechaniczne - brak brak
H2O w 105°C % maks. 0,5 0,04
pH 1% roztworu wodnego - 5-9 7,4
substancja przeciwzbrylająca E 536 żelazocyjanek potasu K4[Fe(CN)6]* mg/kg maks. 20 12
arsen mg/kg maks. 2,0 1,1
kadm mg/kg maks. 1,0 0,3
ołów mg/kg maks. 10,0 3,1
rtęć mg/kg maks. 0,1 0,1
mikrobiologia (obecność Salmonella spp.) jtk/g nieobecne w 25 gramach nieobecne w 25 gramach
Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCBs18 ngBEQ/kg maks. 1,25 0,22
dioksyny ngBEQ/kg maks. 0,75 0,35
Właściwości   Dz.U.2009/91/740 Typowe własności
dopuszczalna odchyłka od deklarowanej masy netto a'50 kg g -500 -

Masz pytania?

Nazwa Dane kontaktowe
Dyrektor Biura Produkcji i Sprzedaży

ul. Pakoska 7
88-100 Inowrocław
Tel.  +48 24 256 99 61

Tel.  +48 24 256 79 00​

Dział Marketingu i Sprzedaży
ul. Pakoska 7, 88-100 Inowrocław​

Agnieszka Jałoza 
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży 
+48 24 256 74 57 | kom. +48 665 896 739 
e-mail. Agnieszka.Jaloza@solino.pl

Emilia Pakulska
Specjalista ds. Marketingu 
Tel. +48 24 286 86 23 | kom. +48 723 690 921
e-mail. Emilia.Pakulska2@solino.pl

Michał Tomczyk
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 286 94 16 | kom. +48 661 690 760
e-mail. Michal.Tomczyk@solino.pl

Katarzyna Urbańska
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 256 99 37 | kom. +48 601 078 827
e-mail. Katarzyna.Urbanska@solino.pl​

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ / OBSŁUGA KLIENTA

Dorota Zwolińska 
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 256 99 39 | kom. +48 663 489 407
e-mail. Dorota.Zwolinska@solino.pl

​Elżbieta Kachel
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. +48 24 286 99 36 | kom. +48 691 390 677
e-mail. Elzbieta.Kachel@solino.pl 

SOLANKA W CYSTERNACH tel./faks +48 52 357 33 75
SOLANKA PRZEMYSŁOWA - transport rurociągami tel. +48  24 256 50 16

Zobacz również