DLA BIZNESU

Sól przemysłowa


Sól przemysłowa zawiera nieznaczne zanieczyszczenia, niewpływające na właściwości fizyczne NaCl. Jest to produkt niezdatny do spożycia dla ludzi czy zwierząt. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle oraz produkcji, a także jest stosowany do utrzymania zimą dróg, chodników czy parkingów. Jej niższa cena, w porównaniu do soli o wyższej czystości, zwiększa efektywność ekonomiczną procesów przemysłowych.

Skład surowcowy

NaCl - chlorek sodu

Zastosowania

Sól przemysłowa służy do procesów w sektorze przemysłowym, zimowe utrzymanie dróg.

Opakowania

  • worki foliowe a’ 25 kg, układane na palecie Euro, 8 warstw po 5 opakowań (1000 kg),
  • worki papierowe wentylowe a’ 50 kg, układane na palecie Euro, 7 warstw po 3 opakowania (1050 kg),
  • worki foliowe otwarte a’ 50 kg, układane na palecie Euro, 7 warstw po 3 opakowania (1050 kg),
  • opakowania typu Big Bag (1000 kg), układane na palecie Euro,
  • boki ładunku na palecie zabezpieczane są folią stretch, góra polietylenowym kapturem,
  • pomiędzy dolną warstwą worków a paletą stosuje się przekładkę polietylenową lub papierową.

Przechowywanie soli przemysłowej

  • pomieszczenia magazynowe powinny być czyste, suche i bez obcych zapachów.

Inne wymagania klienta

  • opakowania klienta,
  • inna masa towaru na palecie,
  • inne uzgodnione z klientem.

Dystrybucja

Sól przemysłowa przewożona jest w samochodach lub kontenerach. Środki transportu soli są czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Wydanie soli przemysłowej z magazynu odbywa się po uprzednim sprawdzeniu jakości soli i akceptacji warunków dalszej dystrybucji.

Parametry

Właściwości Jednostka Wymagania
ZN-ANWIL SA-12:2012
Typowe
własności
barwa - biała do szarej biała
chlorek sodu NaCl % min. 96,0 97,30
H2O w 105°C % mokra - maks. 2,5 2,0
pH 1% roztworu wodnego - 5-9 7,6
siarczany % maks. 4,0 1,3
substancja przeciwzbrylająca E 536 mg/kg maks. 20 14,6
    Dz.U.2009/91/740  
dopuszczalna odchyłka od deklarowanej masy netto a'50 kg g -500  

Masz pytania?

Nazwa Dane kontaktowe
Dyrektor Biura Produkcji i Sprzedaży

ul. Pakoska 7
88-100 Inowrocław
Tel.  +48 24 256 99 61

Tel.  +48 24 256 79 00​

Dział Marketingu i Sprzedaży
ul. Pakoska 7, 88-100 Inowrocław​

Agnieszka Jałoza 
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży 
+48 24 256 74 57 | kom. +48 665 896 739 
e-mail. Agnieszka.Jaloza@solino.pl

Emilia Pakulska
Specjalista ds. Marketingu 
Tel. +48 24 286 86 23 | kom. +48 723 690 921
e-mail. Emilia.Pakulska2@solino.pl

Michał Tomczyk
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 286 94 16 | kom. +48 661 690 760
e-mail. Michal.Tomczyk@solino.pl

Katarzyna Urbańska
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 256 99 37 | kom. +48 601 078 827
e-mail. Katarzyna.Urbanska@solino.pl​

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ / OBSŁUGA KLIENTA

Dorota Zwolińska 
Specjalista ds. Handlowych
tel. +48 24 256 99 39 | kom. +48 663 489 407
e-mail. Dorota.Zwolinska@solino.pl

​Elżbieta Kachel
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. +48 24 286 99 36 | kom. +48 691 390 677
e-mail. Elzbieta.Kachel@solino.pl 

SOLANKA W CYSTERNACH tel./faks +48 52 357 33 75
SOLANKA PRZEMYSŁOWA - transport rurociągami tel. +48  24 256 50 16

Zobacz również