16-09-2021  |  Inwestycje (produkcja, infrastruktura, terminale i rurociągi)

Rozbudowa oczyszczalni Ścieków na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

PKN ORLEN planuje w 38 tygodniu 2021 r. rozpoczęcie postępowania zakupowego na wykonanie robót inwestycyjnych w formule PC dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków.

W zakres prac wchodzi rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków I-wszego systemu służących do oczyszczania ścieków przemysłowych, zakup flotatorów i jednostki do likwidacji LZO (lotnych związków organicznych), przebudowa pompowni KOR (kanalizacja opadowa rafineryjna) i rurociągu tłocznego oraz modernizacja sposobu doprowadzania ścieków do komór reakcji.

Zapytanie ofertowe opublikowane zostanie w Connect Platformie Zakupowej Grupy ORLEN.

Zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco na CONNECT​ a w przypadku dodatkowych pytań do kontaktu telefonicznego: +48 242567837. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane pod nr PKN/2/002528/21.