09.10.2019

Rozpoczynamy IV edycję programu stażowego „Energia dla przyszłości”

Witamy stażystów rozpoczynających 12. miesięczną przygodę w programie „Energia dla przyszłości”. Program jest realizowany pod auspicjami Ministerstwa Energii i odbywa się w czterech kluczowych spółkach z branży energetycznej w tym w ORLEN S.A.

Stażyści po odbyciu kilkumiesięcznego, krótszego stażu w każdej ze spółek docelowo realizują dłuższy staż  w wybranej przez siebie spółce, z którą wiążą przyszłość. W ORLEN ośmiu stażystów zdobędzie wiedzę w dwóch obszarach: Obszarze Energetyki i  Obszarze Rozwoju i Technologii oraz rozwinie swoje umiejętności w zakresie: modelowania biznesowego i analiz pod kątem nowych technologii, przygotowania projektów energetycznych i projektów rozwojowych od strony biznesowej i inżynieryjnej, farm wiatrowych oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Staż przygotowuje do rozpoczęcia kariery zawodowej w przemyśle energetycznym. Po ostatniej, III edycji programu, zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ORLEN znalazło 5 osób. W spotkaniu kończącym edycję stażystom gratulował Członek Zarządu ORLEN Pan Armen Artwich.

Program Energia dla przyszłości jest dedykowany studentom uczelni technicznych, którym pozostały co najmniej 2 semestry nauki na studiach magisterskich. W ciągu 12 miesięcy młodzi ludzie mają szansę zdobycia wiedzy branżowej oraz poznania najlepszych rynkowych praktyk. Staż ma charakter rotacyjny, co daje uczestnikom możliwość spojrzenia na rynek energii z perspektywy zarówno Ministerstwa Energii, jak i kluczowych spółek z branży energetycznej: PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A..