19.11.2019

Warsztaty edukacyjne w ANWIL-u dla Stażystów IV edycji programu „Kierunek ORLEN Biznes”

Stażyści programu Kierunek ORLEN Biznes uczestniczyli w warsztacie edukacyjnym zorganizowanym przez Spółkę ANWIL. Było to trzecie spotkanie zrealizowane dla społeczności stażystów Kierunek ORLEN Biznes zgodnie z założeniami programu: aby pogłębiać kontakty pomiędzy stażystami, rozwijać wiedzę na temat Spółek Grupy ORLEN, rozwijać  wiedzę biznesową wykraczającą poza bieżące zadania stażowe oraz rozwijać kompetencje miękkie.

Stażyści zostali zaproszeni do Spółki ANWIL we Włocławku, aby poznać Zakład Produkcyjny, wybrane instalacje technologiczne: Zakładu Amoniaku, Zakładu Polichlorku Winylu oraz Obszar Energetyki. Uczestnicy  poznali też zasady związane z bezpieczeństwem oraz wzięli udział w warsztatach rozwojowych prowadzonych przez pracowników spółek ANWIL i ORLEN CUK (Centrum Usług Korporacyjnych),  związanych z autoprezentacją i rekrutacją.

Dla niektórych osób była to pierwsza możliwość odwiedzenia ANWIL-u, ponieważ co dzień stażyści realizują zadania w różnych spółkach, miastach i obszarach. 

W tegorocznej edycji programu Kierunek ORLEN Biznes, sześciomiesięczne staże realizuje 32. stażystów w siedmiu Spółkach Grupy ORLEN i w siedmiu miastach. Stażyści rozwijają się na dwóch płaszczyznach: zawodowej i kompetencyjnej pod okiem Opiekuna obszaru merytorycznego i Obszaru Kadr. Istotnym aspektem jest też poznanie działalności biznesowych Spółek tworzących Grupę ORLEN. Wiedza na ten temat różnych spółek Grupy jest niezbędna pod kątem ewentualnej przyszłej współpracy po zakończeniu stażu i efektywnego realizowania zadań.