02.10.2020

Inwestujemy w rozwój kompetencji naszych pracowników

Inwestujemy w rozwój pracowników zgodnie z założeniami długoterminowej strategii budowania kadr w branży energetycznej. 30 pracowników energetyki tj. z zakładowej elektrociepłowni, CCGT Płock oraz CCGT Włocławek w ORLEN otrzymało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów to efekt współpracy z Politechniką Warszawską, opracowane zagadnienia odpowiadają działalności firmy. 

Studia to dla naszych pracowników możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji w zakresie eksploatacji bloków energetycznych. Zakończyły się egzaminem końcowym oraz przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej przez każdego z uczestników. Tematy pracy dyplomowych obejmowały zagadnienia z zakresu wykonywanych przez danego pracownika obowiązków zawodowych bądź też dotyczyły danego źródła wytwarzania.

Nasze działania w tym zakresie są bardzo szerokie – bowiem szkolimy pracowników już zatrudnionych w naszej spółce, ale angażujemy się również w programy stażowe dedykowane osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Inicjatywy i działania związane z rozwojem kompetencji i kształceniem kadr są dla nas priorytetem w kontekście planowanych kierunków rozwoju Grupy ORLEN jako multienergetycznego Koncernu – Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr, ORLEN.

W mojej ocenie studia spełniły założone oczekiwania, albowiem 30 pracowników zatrudnionych w obszarze energetyki w ORLEN pozyskało dodatkową wiedzę przekazaną przez Panów Profesorów z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, która będzie wykorzystana do optymalnej eksploatacji majątku produkcyjnego jak również do jego dalszego rozwoju segmentu. Dodatkowo absolwenci nabyli wiedzę, która będzie wykorzystana do wdrażania projektów poprawy efektywności energetycznej – Jerzy Majchrzak, Dyrektor Zakładu Wytwarzania i Dystrybucji, ORLEN.