08.12.2020

Nagrodziliśmy najlepsze prace dyplomowe!

W Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku absolwenci kierunków technicznych otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe. Gratulujemy wyróżnionych prac.

(fotografia: Politechnika Warszawska, filia Płock)

Nagrodzone prace autorstwa absolwentów technologii chemicznej oraz inżynierii środowiska skupiają się wokół tematów badawczych takich jak:

  • Turbidymetryczne badania wpływu dyspergatora asfaltenów na stabilność fazową mieszanin wybranych gatunków ropy naftowej.
  • Analiza gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych na przykładzie ORLEN S.A
  • Badanie wpływu dodatku wody na właściwości produktów rafinacji oleju przy użyciu NMP” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Łukasza Gościniaka.
  • Ocena jakości powietrza w Płocku.

Coroczne wręczenie nagród dla najlepszych prac badawczych jest jednym z wielu działań wynikających z porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN a Politechniką Warszawską, filią w Płocku. Współpraca ma charakter naukowo-badawczy, ekspercki jak również dydaktyczny. Dzięki temu Studenci politechniki mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach realizowanych praktyk grupowych lub aplikując do programu stażowego Kierunek ORLEN. Z kolei nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem podczas wydarzeń organizowanych w ramach cyklu Dzień Wiedzy z ORLENEM.