30.10.2020

Podsumowaliśmy Akademię Energii

Galą finałową podsumowaliśmy IX edycję Akademii Energii, którą objęliśmy partnerstwem. Największymi beneficjentami projektu jest 35 uczestników - studentów i absolwentów kierunków związanych z sektorem energetycznym. 

Zwieńczeniem finału były prezentacje zaprojektowanych rozwiązań, które pomogą zapobiegać kryzysowi energetycznemu w jednym z czterech obszarów: transformacji energetycznej, efektywności energetycznej, stabilnego i elastycznego rynku energii oraz zrównoważonego rozwoju i stylu życia. Zdaniem jury uczestnicy stanęli na wysokości zadania, a w swoich pracach wykazali się kreatywnością i dużą wiedzą. 

Jestem pod wrażeniem poziomu prezentowanego przez uczestników Akademii Energii. Przyznam, że jakość wystąpień oraz propozycja rozwiązań odpowiadających wyzwaniom była dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Przeprowadzenie naszej gospodarki przez transformację energetyczną wymaga wielu zintegrowanych działań, w których niezwykle istotne może okazać się połączenie naszej wiedzy eksperckiej i doświadczenia biznesowego z kreatywnością oraz przebojowością młodych ludzi – Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, ORLEN

W trakcie Akademii nasi eksperci, dzielili się wiedzą i doświadczeniem w tematach związanych m.in. z transformacją energetyczną, efektywnością energetyczną, elastycznym i stabilnym rynkiem energii. Podczas weekendowych wykładów i warsztatów prowadzonych w formule online uczestnicy poznali najważniejsze aspekty inwestycyjne morskiej energetyki. Dodatkowo dyskutowano o czynnikach wypływających na koszt powstania farm wiatrowych i specyfice samej budowy. Podczas spotkania poświęconego paliwom alternatywnym omówiliśmy rolę paliw kopalnych w przyszłości oraz możliwości zastosowania wodoru w transporcie, w sektorze energetycznym czy ciepłowniczym.

Teraz przed uczestnikami roczne staże, które mogą odbyć w firmach patronujących projektowi, w tym także w ORLEN. 

Akademia Energii to program edukacyjny adresowany do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Celem programu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze.