09.06.2020

Porozumienie ORLEN z UTH Warszawa

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, pracujemy nad tym, aby wzmacniać nasze relacje z środowiskiem akademickim i tym samym powiększać bazę uczelni, z którymi współpracujemy m.in. w ramach organizacji staży i praktyk. 

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej. Wzajemna współpraca przynosi wymierne korzyści dla obu stron, z których największymi beneficjentami są studenci.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH, Prezes Zarządu Daniel Obajtek oraz Członek Zarządu ds. Korporacyjnych Armen Konrad Artwich.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe. Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH. Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym. Uczelnia widnieje w ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.